portfolio

Процесът на технологична модернизация и продуктово обновление ни позволяват да предлагаме на пазара стока, която съчетава изискванията за здравословно и рационално хранене.„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram