portfolio

История на „Млин-97” АД


Три десетилетия ръководител на „Млин-97” АД, създател на концепцията за модерна компания в хлебната промишленост на страната и неин първи частен собственик е Сали Шишманов. Влиза като ръководител на предприятието през 1981г. и изпълнява длъжността Директор на СДТ клон „Хлебна промишленост” гр. Разград. Той е човекът, който управлява през последващите години на трансформация на фирмата в условията на свободния пазар. По схемата за правоприемство, общинска фирма „Млин-Разград” през 1995г. се преобразува на „Млин-Разград” ЕООД и Шишманов е временно назначен за неин Управител за срок от 3 месеца. Предмет на дейност на дружеството е производство на хляб, хлебни, сладкарски и захарни изделия, безалкохолни напитки и търговия с тях. С мениджърски договор той е назначен за Управител на ЕТ „Млин-Разград” от кмета на град Разград тъй като капиталът на дружеството е собственост на Община Разград.


През 1997 г. е разрешена масовата приватизация и Сали Шишманов превежда дружеството през всички етапи, които започват със създаване на инвестиционно дружество „Млин-97”АД с учредители мениджърите и работниците в предприятието. През 1998г. „Млин-Разград” ЕООД се преобразува в „Млин-Разград” ООД и през същата година правната форма е променена на „Млин-Разград” АД. През 2000г. приключва вторият етап на приватизацията и инвестиционното дружество „Млин-97” АД придобива изцяло общинското предприятие „Млин-Разград” АД и дружеството продължава своята дейност като „Млин-97” АД – акционерно дружество със 100% частен капитал.


Дружеството се управлява от 3-членен Съвет на Директорите и се представлява от Изпълнителния Директор и член на СД – Сали Шишманов до 01.11.2005г.
Сали Шишманов е Председател на Съвета на Директорите до 05.04.2013г., когато свършва земния му път.
Сали Шишманов е Почетен Гражданин на град Разград.

Галерия


portfolio
portfolio
portfolio

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

„Млин-97” АД е акционерно дружество със сто процента частен капитал и се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен директор.

Севда Шишманова

Севда Шишманова


Адриан Шишманов

Адриан Шишманов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Председател на Съвата на директорите

Решение №207/01.11.2005г. в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Алекс Шишманов

Алекс Шишманов


„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram