ТРАНСПОРТ

Продукцията на „Млин-97” АД може да бъде доставена до всяка точка в страната със собствен транспорт. Характерът и специфичните особености на осъществяваната от компанията икономическа дейност, ежедневно налага експлоатиране на товарни моторни превозни средства с цел реализация на произведената продукция в търговската мрежа.
За нуждите си дружеството разполага, съответно с: три тежкотоварни камиона на търговската марка „Мерцедес – Бенц” с падащ борд и полезен товар десет тона; пет лекотоварни камиона с полезен товар четири тона; бусове - едрогабаритни „Ивеко” и „Форд”, общо 10 броя; лекотоварни автомобили “Пежо” и „Форд” – 6 броя.portfolio

Автомобилите са разпределени, събразно потребностите си в три бази: основна в гр. Разград и спомагателни, локализирани съответно в гр. София и гр. Пловдив. Наличието на центрове в три точки, позволява осъществяването на транспортни маршрути и линии до всеки район от страната.
Управлението на транспортната дейност на „Млин-97” АД гр. Разград се осъществява от висококвалифицирани кадри, притежаващи необходимите знания, умения и професионална компетентност. Функционирането на транспортната дейност със собствени превозни средства се осъществява съобразно: законовите и подзаконовите нормативни актове; действащите санитарно – хигиенни норми; внедрените стандарти; изискванията на държавните институции и органи, в т.ч. на Българската агенция по безопасност на храните, ДАИ и др.

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram