МЛИН – 97 АД Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОП ‘ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ’ 2014-2020

МЛИН – 97 АД Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОП ‘ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ’ 2014-2020

На 18.02.2021г бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и в съответствие с изискванията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19” от 19.03.2020г между Млин – 97 АД и Министерство на икономиката Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Главната цел на проекта е: „Осигуряването на оперативен капитал на българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19”. Общата стойност на проекта е в размер на 150 000.00 лв, от които 127 500.00 лв европейско и 22 500.00 лв национално съфинансиране.

Средствата по проекта са разходвани за осигуряване на брутно трудово възнаграждение и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя на персонала зает в производството на солети и част от административния персонал за второ тримесечие на 2020г.

Средствата по проекта спомогнаха за запазване броя на заетите лица в предприятието.19.02.2021 г.
гр.Разград

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram