История

История на „Млин-97” АД


1948

Учредява се Сладкарска кооперация “Христо Ботев” и хлебарска кооперация “Бели лом”

Пуснат е в действие Цех за производство на хляб

1949
1958

Преобразува се в ТПК”Лудогорие” и е въведен в действие Втори цех за производство на хляб

Построени са нов Цех за производство на сладкарски изделия, Цех за производство на закуски и Административна сграда

1963 – 1966

„Млин-97” АД
„Млин-97” АД
„Млин-97” АД
„Млин-97” АД „Млин-97” АД
„Млин-97” АД
„Млин-97” АД „Млин-97” АД
„Млин-97” АД
„Млин-97” АД „Млин-97” АД
„Млин-97” АД

Компанията

„Млин-97” АД е акционерно дружество със 100% частен капитал. Наследник е на едно от най-старите предприятия на хранително-вкусовата промишленост в град Разград. Развитието на компанията е свързано с визията за управление на Сали Шишманов, който е назначен за Директор през 1981 година и я ръководи повече от тридесет години. Приватизацията на предприятието през 1998 година се осъществява след години на процес на модернизация на производството и е модел как преобразуването на собствеността е резултат от ефективно управление и подготовка за преструктуриране в условията на свободния пазар.
„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“. Голямата конкурентноспособност на нашия бизнес се определя от затворения цикъл на производство, тъй като дружеството има собствен зърнодобив и притежава мелница, оборудвана от световния лидер в бранша, немско-швейцарската фирма “BUHLER”AG. Разполага още с модернизирана база за производство на солети, оборудвана с високотехнологични машини HASTAMAT Gmbh.


1976

Изграден е Цех за производство на солети (капацитет 600 т годишно)

Модернизирт се цеховете за производство на хляб и сладкарски изделия

1978
1980

Предприятието става водещият в региона производител на хляб и хлебни деликатеси

Предприятието е преобразувано в „Млин – Разград” ЕООД със собственик Община Разград

1995

В основата на нашето развитие е иновативна бизнес стратегия и открита комуникация с потребителя. Политиката на капиталовложения и внедряване на нови технологии води до регулярно обновяване на производствените възможности, гарантира високо качество на създаваната продукция, налага стандартите на здравословното хранене и опазването на околната среда. Компанията притежава международни сертификати за Интегрирана система за управление и е покрила всички европейски изисквания по отношение на организацията на работа и качеството на произвежданата продукция. Притежава и специален сертификат на ЕС за производство на биологични продукти. Високата квалификация на персонала гарантира ефиктивността и качеството на производство.
Промишлената база на „Млин-97” АД е изградена в град Разград. Компанията има филиал в град София, където се намира и основната и складова база. Втората по големина складова база е в град Пловдив. Работи с широка дистрибуторска мрежа и продукцията на солети, хляб и брашна е с национално разпространение.


1997

Дружеството е газифицирано.

Закупена и монтирана е втората линия за производство на солети.

49% от дяловия капитал се продава на работническо-мениджърско дружество; предприятието се преобразува в АД.

1998
2000

Приключва вторият етап от приватизацията, инвестиционното дружество „Млин-97” АД придобива 100% от общинското предприятие „Млин Разград” АД и дружеството продължава своята дейност като дружество със 100% частен капитал.

Взето е решение за изграждане на нова и модерно оборудвана мелница, като се прави най-голямата инвестиция в модернизиране на основна база на компанията.

Пуснат и въведен в експлоатация е модерен Мелничен комплекс, оборудван от водещата в света фирма в бранша “BUNHLER” AG и нов цех “Специални видове хляб”.

2003
2005

Извършена е частична реконструкция на Мелничния комплекс, въведени са нови технологични линии, процентрометри, стерилизатори и допълнително пресяване на брашното.

Взето е решение за реконструкция на цех “Солети” и въвеждане на две автоматизирани пакетиращи машини на немската фирма HASTAMAT.

2006
2011

Въведена е в експлоатация машина за пакетиране на брашно в малки разфасовки от 1 и 5 кг на немската фирма FAWEMA.

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram