История

История на „Млин – 97“ АД


1948

Учредява се Сладкарска кооперация “Христо Ботев” и хлебарска кооперация “Бели лом”

Пуснат е в действие Цех за производство на хляб

1949
1958

Преобразува се в ТПК”Лудогорие” и е въведен в действие Втори цех за производство на хляб

Построени са нов Цех за производство на сладкарски изделия, Цех за производство на закуски и Административна сграда

1963 – 1966

“Млин 97” АД
“Млин 97” АД
“Млин 97” АД
“Млин 97” АД “Млин 97” АД
“Млин 97” АД
“Млин 97” АД “Млин 97” АД
“Млин 97” АД
“Млин 97” АД “Млин 97” АД
“Млин 97” АД

Компанията

“Млин 97” АД е акционерно дружество със 100% частен капитал. Наследник е на едно от най-старите предприятия на хранително-вкусовата промишленост в град Разград. Развитието на компанията е свързано с визията за управление на Сали Шишманов, който е назначен за Директор през 1981 година и я ръководи повече от тридесет години. Приватизацията на предприятието през 1998 година се осъществява след години на процес на модернизация на производството и е модел как преобразуването на собствеността е резултат от ефективно управление и подготовка за преструктуриране в условията на свободния пазар.
“Млин 97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети “Хрус-Хрус”. Голямата конкурентноспособност на нашия бизнес се определя от затворения цикъл на производство, тъй като дружеството има собствен зърнодобив и притежава мелница, оборудвана от световния лидер в бранша, немско-швейцарската фирма “BUHLER”AG. Разполага още с модернизирана база за производство на солети, оборудвана с високотехнологични машини HASTAMAT Gmbh.


1976

Изграден е Цех за производство на солети (капацитет 600 т годишно)

Модернизирт се цеховете за производство на хляб и сладкарски изделия

1978
1980

Предприятието става водещият в региона производител на хляб и хлебни деликатеси

Предприятието е преобразувано в “Млин – Разград” ЕООД със собственик Община Разград

1995

В основата на нашето развитие е иновативна бизнес стратегия и открита комуникация с потребителя. Политиката на капиталовложения и внедряване на нови технологии води до регулярно обновяване на производствените възможности, гарантира високо качество на създаваната продукция, налага стандартите на здравословното хранене и опазването на околната среда. Компанията притежава международни сертификати за Интегрирана система за управление и е покрила всички европейски изисквания по отношение на организацията на работа и качеството на произвежданата продукция. Притежава и специален сертификат на ЕС за производство на биологични продукти. Високата квалификация на персонала гарантира ефиктивността и качеството на производство.
Промишлената база на “Млин 97” АД е изградена в град Разград. Компанията има филиал в град София, където се намира и основната и складова база. Втората по големина складова база е в град Пловдив. Работи с широка дистрибуторска мрежа и продукцията на солети, хляб и брашна е с национално разпространение.


1997

Дружеството е газифицирано.

Закупена и монтирана е втората линия за производство на солети.

49% от дяловия капитал се продава на работническо-мениджърско дружество; предприятието се преобразува в АД.

1998
2000

Приключва вторият етап от приватизацията, инвестиционното дружество “Млин 97”АД придобива 100% от общинското предприятие “Млин Разград”АД и дружеството продължава своята дейност като дружество със 100% частен капитал.

Взето е решение за изграждане на нова и модерно оборудвана мелница, като се прави най-голямата инвестиция в модернизиране на основна база на компанията.

Пуснат и въведен в експлоатация е модерен Мелничен комплекс, оборудван от водещата в света фирма в бранша “BUNHLER” AG и нов цех “Специални видове хляб”.

2003
2005

Извършена е частична реконструкция на Мелничния комплекс, въведени са нови технологични линии, процентрометри, стерилизатори и допълнително пресяване на брашното.

Взето е решение за реконструкция на цех “Солети” и въвеждане на две автоматизирани пакетиращи машини на немската фирма HASTAMAT.

2006
2011

Въведена е в експлоатация машина за пакетиране на брашно в малки разфасовки от 1 и 5 кг на немската фирма FAWEMA.

“Млин 97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети “Хрус-Хрус”.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram