Оборудване
Оборудване
portfolio

Лаборатория

“Млин 97” АД разполага със своя модерно оборудвана лаборатория. В нея се изследват и окачествяват приеманото зърно, зърното което влиза за преработка, произвежданите млевни продукти и готовите брашна.

Вижте още


Линия за солети

“Млин 97” АД разполага с модернизирана промишлена база за производство на солети.

Вижте още

portfolio

Мелница

“Млин 97”АД разполага с модерен мелничен комплекс с оборудване на водещата в света фирма “BUHLER” AG, въведен в експлоатация през 2003 година.

Вижте още


Производство на хляб

Модернизираният цех за хляб е наследник на пуснатият в експлоатация през 1973 година и поетапно през годините е реконстроиран и преминава към механизирана система на производство.

Вижте още

portfolio

Транспорт

Продукцията на “Млин 97”АД може да бъде доставена до всяка точка в страната със собствен транспорт.

Вижте още

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram