ЛАБОРАТОРИЯ

„Млин-97” АД разполага със своя модерно оборудвана лаборатория. В нея се изследват и окачествяват приеманото зърно, зърното което влиза за преработка, произвежданите млевни продукти и готовите брашна.

Лабораторията извършва физико-химичните и органолептични анализи, което дава възможност за контрол на качеството на продуктите в две основни направления – физико-химичен състав и реологични свойства. Освен това с помощта на NIR анализатор DA 7200 на фирма “Perten”, уред за определяне числото на падане FN 1305 и Фаринограф, компанията гарантира на клиентите си, че произвежданите пшенични брашна са с високо и постоянно качество.


portfolio
portfolio

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram