Контакти

Свържете се с нас


София

Адрес: бул.Самоковско шосе №2Л
гр.София, п.к. 1138
ТЦ Боила, склад N:103А
тел.: 02/917 5632
факс: 02/917 5630
email: office@mlin97.com

Пловдив

Адрес: бул. Брезовско шосе №180
Търговия Тракия, склад N:307
гр.Пловдив, п.к. 4000
тел.: 032/621630
факс: 032/621630
email: office@mlin97.com

Разград

Адрес: ул.Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200
тел.: 084/613101 или 084/613205
факс: 084/613208 или 084/613205
email: office@mlin97.com

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram