portfolio

„Млин-97” АД разполага с модерен мелничен комплекс с оборудване на водещата в света фирма “BUHLER” AG, въведен в експлоатация през 2003 година. С извършената частична допълнителна реконструкция през 2005 г. Са въведени нови технологични линии, процентрометри, стерилизатори и допълнително пресяване на брашното. В комплекса се произвеждат богата гама висококачествени пшенични брашна, от тип 450 до тип 1850. Суровината се осигурява от отбрани сортове пшеница от собствено зърнопроизводство. Капацитетът на комплекса за преработване е 140 тона зърно на денонощие.


portfolio

Мелницата е съоръжение, оборудвано с модерни машини, които имат за цел да отделят полезните (протеини, глутен, въглехидрати, скорбяла) от неполезните (сурови влакнини, трици) съставки на пшеницата. Технологията се обезпечава от монтирани 127 електрически машини, които са групирани в девет технологични линии. Целият процес е базиран на механични обработки (смилане, пресеване) и няма химически процеси като ферментация, екстракция и др. Първите четири линии са насочени към кондиционирането на пшеницата за същинското смилане. Това е процес, който включна следните етапи: почистване от примеси; набраздяване (шелване) на пшеничните зърна; навлажняване на пшеницата; премахване на токцините от повърхността на всяко пшеничено зърно. Капацитетът на всички машини необходими за тази обработка е седем тона пшеница за един час. Промишлената база на „Млин-97” АД е изградена в град Разград. Компанията има филиал в град София, където се намира и основната и складова база. Втората по големина складова база е в град Пловдив. Работи с широка дистрибуторска мрежа и продукцията на солети, хляб и брашна е с национално разпространение


Мелницата има капацитет да преработва 21 вида фракции (различни по качество и състав) получени в процеса на същинското смилане. Наличието на възможност за преработка на толкова много фракции (всяка с различна едрина, твърдина и съдържание) ни позволява чрез подходящо смесване, независимо от входящата суровина, ние да произвеждаме брашна с постоянни качествени параметри. Разделянето на фракциите се извършва от планзихтер с десет отделения, всяко от които има 24 сита с различни характеристики и капацитет пет тона за час. Всички междинни продукти, получени след отделянето на триците и смилането на брашната се складират в осем отделни силозни клетки. Брашната, които са получени след смесване на различните фракции, се произвеждат в зависимост от нуждите на последващите технологии (солети, хляб, свободен пазар).

portfolio

portfolio

Всички етапи на преработка и производство се контролират в двете основни направления количество (в инсталацията на мелницата са монтирани свързани помежду си пет електронни кантара,, които в реално време дават възможност за контрол и промяна диаграмата на работа) и качество (лабораторен анализ).
Мелничният комплекс има въведена за експлоатация машина за пакетиране на брашна в малки разфасовки от 1 и 5 кг, произведена от немската фирма FAWEMA.

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram