portfolio

Млин-97 АД има модерен мелничен комплекс с оборудване на водещата в света фирма “BUHLER” AG. Комплекса е въведен в експлоатация през 2003 година и произвежда богата гама висококачествени пшенични брашна от тип 450 до тип 1850. Суровината се осигурява от собствено зърнопроизводство на подбрани сортове пшеница. Капацитетът на комплекса за преработване е 140 тона зърно на денонощие.


portfolio

Машините в мелницата отделят полезните съставки (протеини, глутен, въглехидрати, скорбяла) от неполезните съставки на пшеницата. Целият процес е базиран на механични обработки (смилане и пресяване) и няма химически процеси като ферментация, екстрация и др.


Мелницата има капацитет да преработва 21 вида фракции (различни по качество и състав) получени в процеса на смилане. Възможността за преработка на толкова много фракции ни позволява чрез подходящо смесване да произвеждаме брашна с постоянни качествени параметри, независимо от входящата суровина. Тези брашна се влагат в производството на солети и се пакетират за продажба на свободния пазар (1кг, 5кг, и 25кг).

portfolio

portfolio

Всички етапи на преработка и производство се контролират от квалифициран персонал в мелницата и лабораторията.

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram