portfolio

Фирма Млин-97 АД е сертифицирана по международни стандарти за качество:
IFS Food и ISO 9001:2015


ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

прегледай

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram