Управление

 

История

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

“Млин 97” АД е акционерно дружество със сто процента частен капитал и се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен директор.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР