Сертификати

“Млин 97” АД въвежда Интегрирана система за управление на база на следните сертификати

“Млин 97” АД е сертифициран за производство на био продукти от “Ceres”

(Certification of Environmental Standards GmbH) Германия. През 2010 година покрива изискванията на ЕС по регламентите 834/07 и 889/08 за производство на биологични продукти и получава сертификат Ceres № 34379, issued by Ceres (Bg-Bio-04)
FSSC 22000 - № 70921 ( Food Safety System Certification)/8.8.2013-7.6.2020 г. FSSC 22000:2010 се основава на ISO 22000:2005 ( изисквания за системи за управление безопасността на храните) и PAS 220:2008 (пререквизитни програми за безопасност на храните за производители на храни) като обединява изискванията, произтичащи от законодателството за безопасност на храните, принципите на добрата производствена практика и НАSSAР (анализ на риска в една рамка за управление на качеството). Това регулира и обработката на алергенни и генно модифицирани (ГМ) организми в съответствие с действащато законодателство на ЕС.
- OHSAS 18001:2007 - № 71006 (Production and trade with flourq bread delicacies - pretzel sticks, bread and bread products)
- ISO 9001:2008 - № 71005/ 2.7.2014-14.9.2018г.

“Млин 97” АД въвежда Интегрирана система за управление на база на следните сертификати: