История

 • 1948Учредява се Сладкарска кооперация “Христо Ботев” и хлебарска кооперация “Бели лом”

 • 1949Пуснат е в действие Цех за производство на хляб

 • 1958Преобразува се в ТПК”Лудогорие” и е въведен в действие Втори цех за производство на хляб

 • 1963 – 1966Построени са нов Цех за производство на сладкарски изделия, Цех за производство на закуски и Административна сграда

КОМПАНИЯТА


Млин 97” АД е акционерно дружество със 100% частен капитал. Наследник е на едно от най-старите предприятия на хранително-вкусовата промишленост в град Разград. Развитието на компанията е свързано с визията за управление на Сали Шишманов, който е назначен за Директор през 1981 година и я ръководи повече от тридесет години. Приватизацията на предприятието през 1998 година се осъществява след години на процес на модернизация на производството и е модел как преобразуването на собствеността е резултат от ефективно управление и подготовка за преструктуриране в условията на свободния пазар.

“Млин 97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети “Хрус-Хрус”. Голямата конкурентноспособност на нашия бизнес се определя от затворения цикъл на производство, тъй като дружеството има собствен зърнодобив и притежава мелница, оборудвана от световния лидер в бранша, немско-швейцарската фирма “BUHLER”AG. Разполага още с модернизирана база за производство на солети, оборудвана с високотехнологични машини HASTAMAT Gmbh.
 
 
 • 1976Изграден е Цех за производство на солети (капацитет 600 т годишно)

 • 1978Модернизирт се цеховете за производство на хляб и сладкарски изделия

 • 1980Предприятието става водещият в региона производител на хляб и хлебни деликатеси

 • 1995Предприятието е преобразувано в “Млин – Разград” ЕООД със собственик Община Разград


В основата на нашето развитие е иновативна бизнес стратегия и открита комуникация с потребителя. Политиката на капиталовложения и внедряване на нови технологии води до регулярно обновяване на производствените възможности, гарантира високо качество на създаваната продукция, налага стандартите на здравословното хранене и опазването на околната среда. Компанията притежава международни сертификати за Интегрирана система за управление и е покрила всички европейски изисквания по отношение на организацията на работа и качеството на произвежданата продукция. Притежава и специален сертификат на ЕС за производство на биологични продукти. Високата квалификация на персонала гарантира ефиктивността и качеството на производство. Промишлената база на “Млин 97” АД е изградена в град Разград. Компанията има филиал в град София, където се намира и основната и складова база. Втората по големина складова база е в град Пловдив. Работи с широка дистрибуторска мрежа и продукцията на солети, хляб и брашна е с национално разпространение

 • 1997Дружеството и газифицирано.

 • 1998Закупена и монтирана е втората линия за производство на солети.

  49% от дяловия капитал се продава на работническо-мениджърско дружество; предприятието се преобразува в АД.
 • 2000приключва вторият етап от приватизацията, инвестиционното дружество “Млин 97”АД придобива 100% от общинското предприятие “Млин Разград”АД и дружеството продължава своята дейност като дружество със 100% частен капитал.

  Взето е решение за изграждане на нова и модерно оборудвана мелница, като се прави най-голямата инвестиция в модернизиране на основна база на компанията.
 • 2003Пуснат и въведен в експлоатация е модерен Мелничен комплекс, оборудван от водещата в света фирма в бранша “BUNHLER” AG и нов цех “Специални видове хляб”

 • 2005извършена е частична реконструкция на Мелничния комплекс, въведени са нови технологични линии, процентрометри, стерилизатори и допълнително пресяване на брашното.

 • 2006Взето е решение за реконструкция на цех “Солети” и въвеждане на две автоматизирани пакетиращи машини на немската фирма HASTAMAT.

 • 2011Въведена е в експлоатация машина за пакетиране на брашно в малки разфасовки от 1 и 5 кг на немската фирма FAWEMA.