ЦЕХ ЗА ХЛЯБ


Модернизираният цех за хляб е наследник на пуснатият в експлоатация през 1973 година и поетапно през годините е реконстроиран и преминава към механизирана система на производство. Инвестира се в разработването на нови технологии, които оптимизират производствение цикъл.

Разширяването на асортимента и създаването на специалните серии за здравословно хранене “Фреш” и “Фитнес мания” разширяват дейността, тъй като са продукт с национално разпространение. Процесът на работа значително е повлиян от ниобходимостта за извършване на опаковъчна дейност. Цехът работи на сменен режим.