ЛАБОРАТОРИЯ

“Млин 97” АД разполага със своя модерно оборудвана лаборатория. В нея се изследват и окачествяват приеманото зърно, зърното което влиза за преработка, произвежданите млевни продукти и готовите брашна.
20
Лабораторията извършва физико-химичните и органолептични анализи, което дава възможност за контрол на качеството на продуктите в две основни направления – физико-химичен състав и реологични свойства. Освен това с помощта на NIR анализатор DA 7200 на фирма “Perten”, уред за определяне числото на падане FN 1305 и Фаринограф, компанията гарантира на клиентите си, че произвежданите пшенични брашна са с високо и постоянно качество.