Оборудване
Лаборатория


“Млин 97” АД разполага със своя модерно оборудвана лаборатория. В нея се изследват и окачествяват приеманото зърно, зърното което влиза за преработка, произвежданите млевни продукти и готовите брашна.
Вижте още


Линия за солети


“Млин 97” АД разполага с модернизирана промишлена база за производство на солети.
Вижте още


Мелница


“Млин 97”АД разполага с модерен мелничен комплекс с оборудване на водещата в света фирма “BUHLER” AG, въведен в експлоатация през 2003 година.
Вижте още


Производство на хляб


Модернизираният цех за хляб е наследник на пуснатият в експлоатация през 1973 година и поетапно през годините е реконстроиран и преминава към механизирана система на производство.
Вижте още


Транспорт


Продукцията на “Млин 97”АД може да бъде доставена до всяка точка в страната със собствен транспорт.
Вижте още